Středa, 31 května, 2023
aktualne

Keď sa povie hedge fond

on

Pojem hedžové fondy je v ekonomických spravodajstvách i sprievodcoch po investovaní skloňovaný vo všetkých pádoch. Nie všetci ale vedia, čo presne sa pod týmto pojmom skrýva, na čo vlastne slúži a či ich môžu oni sami využiť ako investičný nástroj. A ak áno, s akými výhodami a nevýhodami.

Čo teda treba o hedžových fondoch vedieť a ako im rozumieť?

Čo je hedžový fond

Hedgeový fond (anglicky hedge fund) je poddruh fondu kolektívneho investovania, ktorý rovnako ako ostatné investičné fondy môže investovať do ktoréhokoľvek primárneho investičného nástroja ako sú akcie, dlhopisy, opcie, komodity a iné cenné papiere. Jednotliví investori si potom rozdeľujú zisk z investícií podľa toho, koľko prostriedkov do fondu vložili.

Podľa druhu investovania sa rozlišujú fondy akciové, komoditné, menové či zmiešané, ktoré investičné nástroje kombinujú. Názov hedgeové fondy pochádza z anglického hedge, tj zaistiť. Tomuto druhu fondov sa preto niekedy hovorí „zaistené“ či „bezpečné“, to je však trochu zavádzajúce a má to súvislosť skôr s históriou a vznikom hedgeových fondov. Aj hedžové fondy totiž nesú pomerne veľkú mieru rizika, hoci zo svojej podstaty sa snažia riziko znižovať. Práve to je jedna z ich najväčších výhod.

Ďalším parametrom, podľa ktorého je možné deliť hedžové fondy, je ich veľkosť. Zatiaľ čo na jednej strane sa nachádzajú profesionálne fondy pre banky, poisťovne, veľké investičné skupiny a pod., na druhej strane sú malé súkromné ​​fondy vznikajúce skôr na báze osobných kontaktov. Niekde medzi sa potom nachádzajú verejné fondy pre bežných investorov.

Výhody a nevýhody hedgeových fondov

Hlavnou výhodou hedžových fondov je nepochybne diverzifikácia portfólia, ktorá rozkladá investičné riziko. Treba však podotknúť, že obyčajný fakt, že ide o hedge fond, nehovorí o riziku prakticky nič a je vždy na jednotlivých investoroch, aby si vybraný hedge fond starostlivo zanalyzovali.

Musí samozrejme ísť o fond dobre riadený a spravovaný. Práve osoba (či osoby) fond spravujúci sú tým najdôležitejším. Pre niektoré hedžové fondy totiž nie je diverzifikácia nástrojom na znižovanie miery rizika, ale na maximalizáciu ziskov aj napriek vysokej miere rizika.

Výhodou je aj nižšia miera regulácie oproti fondom klasickým. Táto výhoda je ešte významnejšia vo chvíli, keď má hedžový fond sídlo v niektorej offshore destinácii.

Istou nevýhodou hedžových fondov je fakt, že investičnú stratégiu určuje správca fondu, mnoho investorov preto radšej volí investovanie „naprímo“. Rovnako tak ich charakterizujú vyššie poplatky.

Hedgeové fondy sa samozrejme rovnako ako všetky druhy investovania spájajú s rizikom straty, je preto potrebné dobre rozmýšľať, či niektorý hedge fond zaradiť do svojho portfólia. Pokiaľ jeho princípy zodpovedajú náture a osobnosti investora, môže sa jednať o užitočný doplnok jeho portfólia. Všeobecne ich však možno odporučiť skôr skúsenejším investorom s jasnou predstavou a hlbšími znalosťami investičného trhu. Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás na stránkach Parkerhill.cz.

Mohlo by Vás zajímat

Aká je budúcnosť firemných benefitov hovorí 123jobs.sk

Niektoré firmy sa snažia získať náskok nad svojou konkurenciou a prilákať čo najlepších zamestnancov k sebe ponukou firemných benefitov. Alebo ich využívajú ako stratégiu,...

Potrebujete spoľahlivý program na mzdy? Vyskúšajte obľúbené Mzdy Komplet o Vemy.